Јавна набавка 02/2015
Позив за подношење понуда ЈН 02/2015 за набавку добара - канцеларијског намештаја
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - канцеларијског намештаја, ЈНМВ бр. 02/2015
Обавештење о покретању преговарачког поступка - ЈНМВ бр 02/2015
Одлука о додели уговора - ЈНМВ бр 02/2015
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - ЈНМВ бр 02/2015
   
Јавна набавка 01/2015
Позив за подношење понуда ЈН 01/2015 за набавку добара - рачунарске опреме
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – рачунарске опреме за потребе ВЈТ у Нишу, ЈНМВ бр. 1/2015
ОДЛУКА о додели Уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору
   
Завршене набавке
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку Еуро премиум бензина БМБ 95 (ЈНМВ 01/2014)  
Позив са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности за набавку Еуро премиум бензина БМБ 95 (ЈНМВ 01/2014)  
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ 01/2013)  
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - моторног безоловног бензина БМБ 95 (ЈНМВ 01/2013)  
Допуна конкурсне документације