Јавна набавка 01/2018
Позив за подношење понуда ЈН 01/2018 за набавку добара - рачунарске опреме
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - рачунарске опреме, ЈНМВ бр. 01/2018
ОДЛУКА о додели уговора ЈНМВ бр. 01/2018
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈНМВ бр. 01/2018