Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Опис конкурса и документација

Службe за информисање

Служба за информисање оштећених и сведока

Вести и саопштења

Саопштења за јавност  

Полицијски службеници Одељења за борбу против коурпције у сарадњи са ВЈТ Ниш, Посебним одељењем за сузбијање корупције и Сектором унутрашње контроле МУП-а Р. Србије, поднели су кривичну пријаву против:

1. РП (1982.), адвокат из Ниша, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ,
2. АМ(1981.), адвокат из Ниша, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ,
3. ТРС (1981.) адвокат из Ниша, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ,
4. НБ (1970.)медицински техничар на Одељењу ортопедије КЦ Ниш, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ и трговина утицајем из чл. 366 ст. 5 у вези ст. 3 КЗ,
5. ПМ(1989.) сарадник адвокатске канцеларије ПР, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
6. БС(1990), сарадник адв.канцеларије ,због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
7. ИД (1952.) из Зајечара, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
8. КД (1963.), полицајац у пензији из Ниша, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
9. ИИ (1983.), из Алексинца, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
10. СС (1970.), референт у ОЈТ Ниш, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,
11. ЈИ (1975.), медицински техничар у КЦ Ниш, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,
12. ЈМ(1983.), медицински техничар у КЦ Ниш, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,
13. ВГ, полицијски службеник ПУ Бољевац, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ, и
14. СГ, полицијски службеник СПИ Исток, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,Наиме, постоји основана сумња да су, по претходном договору, осм. Р П адвокат из Ниша, са сарадницима осм. ПМ и осм. СБ, осм АМ, адвокат из Ниша и осм. ТРС, такође адвокат из Ниша, као и осм. НБ, медицинским техничаром у КЦ Ниш, организовали „мрежу сарадника“, у циљу проналажења клијената – оштећених лица у саобраћајним незгодама са којима су закључивали уговоре о заступању уз уговарање процентуалне накнаде од износа наплаћених штета, те су на описани начин, уз претходно обећање поклона или друге користи за себе како би извршили службену радњу коју не би смели да изврше, а у процентуалном износу од износа наплаћених штета, у циљу проналажења лица и закључења уговора, најпре од осм. ВГ и осм. СГ, као полицијских службеника, из службене евиденције базе МУП-а Р. Србије, добијали податке о саобраћајним незгодама и лицима која су повређена у незгодама, а која имају статус оштећених лица, након чега су од осм. СС, радника писарнице Основног јавног тужилаштва у Нишу, осм. ЈИ и осм. ЈМ, медицинских техничара у КЦ Ниш, из база података државних органа и установа у којима су запослени, добијали одговарајућу службену документацију (медицинску документацију, записнике о увиђају саобраћајних незгода и др.), да би потом осм. КД, осм. ИД и осм. ИИ, на терену, проналазили осумњичена лица и са њима закључивали уговоре о заступању уз процентуално уговарање новчане накнаде.

Сва наведена лица су од стране полицијских службеника УКП-а Одељења за борбу против корупције и полицијских службеника Сектора унутрашње контроле лишени слободе.