Послове потпарола Вишег јавног тужилаштва у Нишу обављаће тужилачки помоћник Борислав Радоњић, која користи број телефона 064/822-1995 и 018/504-175