Послове потпарола Вишег јавног тужилаштва у Нишу обављаће секретар тужилаштва др Јелена Паповић Миладиновић, која користи број телефона 064/822-19-95 и 018/504-175