Послове потпарола Вишег јавног тужилаштва у Нишу обављаће секретар тужилаштва др Јелена Паповић Миладиновић, која користи број телефона 065/837-99-02 и 018/504-175