Виши јавни тужилац
Борица Митић
Заменици: Горан Бурсаћ
Мирјана Велимировић
Мирјана Илић
Тања Исаиловић
Александар Каличанин
Владимир Павловић
Добривоје Перић
Иван Симоновић
Иван Станојевић
Гордана Тепавац
Александра Шошевић