Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Опис конкурса и документација

Службe за информисање

Служба за информисање оштећених и сведока

Вести и саопштења

Саопштења за јавност  

У сарадњи Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције и УКП Одељења за борбу против корупције у Зајечару, дана 04.09.2018.год. лишен је слободе  Г. Ж. из Бора, због основане сумње да је извршио кривично дело проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст.3 у вези ст. 1 КЗ, зато што је дана 26.08.2018.год.,  као пословођа продавнице „Текијанка“ у Бору, присвојио дневни пазар из продајног објекта продавнице за дане 24., 25. и 26.08.2018.године у укупном износу од преко 1.600.000,00 динара. Од стране судије за претходни поступак Вишег суда у Нишу, Посебеног одељења за сузбијање корупције према именованом је одређен притвор у трајању до 30 дана.             

У сарадњи Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције и Сектора унутрашње контроле МУП-а Р. Србије, дана 05.09.2018.год. лишени су слободе саобраћајни полицајци ПУ Врање, П. С. из Врања, због два кривична дела примање мита из чл. 367 ст.1 КЗ и више кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ и Г. Ц. из Врања, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ, јер су исти дана 25.08.2018.године око 02,00 часова у Врању, захтевали и примили новац од ошт. Н. А. из Врања у износу од 3.000,00 динара евидентирали извршен саобраћајни прекршај од стране оштећеног и како не би извршили његово алко тестирање. Такође, у протеклом периоду именовани П. С. је од извесног бугарског држављанина захтевао и примио новац у износу од 5.000,00 динара како би истом предао податке из службене евиденције МУП-а Р. Србије, иако наведени подаци представљају службену тајну. Коначно, у протеклих неколико месеци именовани П. С. је, приликом обављања контроле саобраћаја на више локација на територији града Врања, пропустио да евидентира очигледне саобраћајне прекршаје, за више лица, омогућавајући им на тај начин да против њих не буде поднета одговарајућа прекршајна пријава. Према наведеним лицима одређено је задржавање у трајању до 48 сати.             

Након вишемесечног оперативног рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције и Безбедоносно информативне агенције, а у сарадњи са УКП Одељење за борбу против корупције у Нишу, дана 06.09.2018.године у Нишу и Сурдулици, лишени су слободе Ж. С. из Ниша, шеф Канцеларије за младе Града Ниша, због крив. дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ и прање новца из чл. 245 ст. 4 у вези ст. 1 КЗ, З. Д. из Ниша и С. Д. из Ниша, као одговорна лица Удружења „Наисус саунд“, због крив. дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ у помагању у вези чл. 35 КЗ,  и прање новца из чл. 245 ст. 4 у вези ст. 1 КЗ, а Вацев Владимир из Ниша, власник предузетничке радње „Ти амо“ и Стоименов Павле из Ниша, власник предузетничке радње „ПС Рекламе“, због кривичног дела прање новца из чл. 245 ст. 4 у вези ст. 1 КЗ у помагању из чл. 35 КЗ.  Наиме, именовани Ж. С. је у својству члана комисије за суфинансирање фестивала „Наисус фест 2018“,  на основу претходног договора са осм. З. и С., издејствовао да се ова манифестација додели Удружењу „Наисус саунд“, при чему се понуда за организацију фестивала Удружења „Наисус саунд“ заснивала на лажним фактурама са неистинито приказаним трошковима фестивала, да би након пребацивања средстава са рачуна града Ниша на рачун Удружења „Наисус саунд“, у укупном износу од 1.852.830,00 динара, а у циљу извлачења новца и његовог присвајања извршили пренос имовине – новца са знањем да иста потиче од криминалне делатности, тако што су набавили лажне фактуре предузетничких радњи „ПС рекламе“ из Ниша, на чији рачун је уплаћен износ од 410.000,00 динара и „Ти амо“ из Ниша, на чији рачун је уплаћен износ од 154.000,00 динара, који новац је подигнут од стране власника наведених предузетничких радњи и предат на руке осумњиченима, док су преостала новчана средства и то у износу од 1.200.000,00 динара пренели на рачун привредног субјекта „Камелеон“, а износ од 88.230,00 динара на рачун Привредног субјекта „Експерт план“ из Ниша . Према наведеним лицима одређено је задржавање у трајању до 48 сати.

Руководилац Посебног одељења за сузбијање корупције
Иван Симоновић

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, а у сарадњи са Безбеднсно информативном агенцијом и УКП, Посебно одељење за борбу против корупције лишени су слободе В.М. из Блаца, председник СО Блаце и М.З. из Блаца, представник Општине Блаце као већинског власника у Ветеринарској станици Блаце, иначе начелника Општинеке управе Општине Блаце, због кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ.

Дана 31.08.2018. године наведена лица су саслушана у просторијама Посебног одељења за сузбијање корупције ВЈТ у Нишу, те је након саслушања и увида у прикупљене доказе утврђено да постоји основана сумња да су окривљени у претходном периоду, а из разлога који су наведени у претходном саопштењу ВЈТ у Нишу од 30.08.2018. године, захтевали новчани износ од 15000 еура, при чему је оштећени М.Р. претходно уплатио први део траженог износа, од укупно 480 000,00 динара, и то уплатом на рачуне више привредних субјеката по налогу осумњичених, након чега је предао и износ од 3000 еура непосредно пре хапшења осумљичених.

Након саслушања осумњичених према истима је Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу предложено одређивање притвора у трајању до 30 дана.    

Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу
др Јелена Паповић Миладиновић         
У периоду од 01.09.2018. године до 16.09.2018. године послове портпарола Вишег јавног тужилаштва у Нишу обављаће Борислав Радоњић који користи број телефона 064/8221995 и 018/504-175.

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, а у сарадњи са Безбеднсно информативном агенцијом и УКП, Посебно одељење за борбу против корупције лишени су слободе В.М. из Блаца, председник СО Блаце и М.З. из Блаца, представник Општине Блаце као већинског власника у Ветеринарској станици Блаце, иначе начелника Општинеке управе Општине Блаце, због кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ.

Вишедневним оперативним радом Посебног одељења за сузбијање корупције ВЈТ у Нишу и Безбедоносно информативне агенције дошло се до сазнања да су  напред наведена лица захтевала од М.Р. из Блаца, представника малих акционара Ветеринарске станице Блаце да им исплати новчани износ од 3000,00 еура како би другоосумњичени М.З. поднео оставку као представника СО Блаце у Ветеринарској стаици Блаце, а првоосумњичени В.М., ставио на дневни ред Скупштине општине избор новог представника, на основу предлога малих акционара Ветеринаске станице Блаце, те је дана 29.08.2018. године, у поподневним часовима, у просторијама Ветеринарске станице Блаце, извршена примопредаја новца, након чега су најпре М.З., а затим и В.М. лишени слободе од стране припадника УКП Посебног одељења за борбу против корупције и одређено им је задржавање у трајању од 48 сати, у ком периоду ће бити саслушани у Посебном одељењу за сузбијање корупције ВЈТ у Нишу.   

Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу
др Јелена Паповић Миладиновић